Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všeobecné Obchodní Podmínky

Vítejte v ZeeBeeDee!

Úvodní Ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti The Green Mile, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, IČ: 10662375 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 346167 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.zeebeedee.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání ZeeBeeDee, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která se přihlásí na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi tím nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, v souladu s a řídí se platným právem Nizozemska. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velká písmena a/nebo on/ona nebo oni jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a proto se na ně vztahují.

Soubory cookie

Využíváme cookies. Vstupem do ZeeBeeDee jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti The Green Mile, s.r.o..

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat podrobnosti o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie k tomu, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily tak lidem návštěvu našich webových stránek. Někteří z našich přidružených/reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence

Není-li uvedeno jinak, společnost The Green Mile, s.r.o. a/nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na ZeeBeeDee. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. K tomu můžete přistupovat ze ZeeBeeDee pro své osobní použití, na které se vztahují omezení stanovená v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikujte materiál ze ZeeBeeDee
 • Prodávejte, půjčujte nebo licencujte materiál od ZeeBeeDee
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál ze ZeeBeeDee
 • Redistribuujte obsah ze ZeeBeeDee

Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy. Naše smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí Generátoru smluvních podmínek.

Části tohoto webu nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Společnost The Green Mile, s.r.o. nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti The Green Mile, s.r.o., jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony společnost The Green Mile, s.r.o. nenese odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo zobrazení Komentářů na této webové stránce.

Společnost The Green Mile, s.r.o. si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit jakékoli Komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Máte právo zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který narušuje soukromí
 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyků nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.

Tímto udělujete společnosti The Green Mile, s.r.o. nevýhradní licenci k použití, reprodukování, úpravě a autorizaci ostatních k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hyperlinkování na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • vládní agentury;
 • vyhledávače;
 • zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených společností; a
 • Celosystémově akreditované podniky s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí odkazovat na naši webovou stránku.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;
 • weby komunity dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • distributoři online adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz nebude působit nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje nepřítomnost společnosti The Green Mile, s.r.o.; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Jste-li jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu The Green Mile, sro Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje jako stejně jako URL vašeho webu, seznam všech URL, ze kterých máte v úmyslu odkazovat na naše Webové stránky, a seznam URL na našem webu, na které byste chtěli odkazovat. Počkejte 2–3 týdny na odpověď.
Schválené organizace mohou hypertextově odkazovat na naše webové stránky takto:

 • Použitím našeho názvu společnosti; nebo
 • Pomocí jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno; nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našeho webu, na který je odkazováno, dává smysl v kontextu a formátu obsahu na webu odkazující strany.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno žádné použití loga nebo jiného uměleckého díla společnosti The Green Mile, s.r.o.

iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které se objevují na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevovat žádné odkazy, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení práv třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Vyhrazujeme si také právo tyto smluvní podmínky a jejich zásady propojování kdykoli změnit. Nepřetržitým odkazováním na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat nás. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni vám odpovídat nebo vám přímo odpovídat.

Nezaručujeme správnost informací na této webové stránce, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo že materiál na webových stránkách byl aktualizován.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti nebude:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění;
 • omezení nebo vyloučení naší nebo vaší odpovědnosti za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
 • omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo
 • vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu a za porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

Podmínky na Dobírku

ZeeBeeDee s potěšením nyní nabízí dobírku (COD) s Packeta!*

Tyto obchodní podmínky uvádějí pravidla a předpisy pro používání služby dobírky společnosti The Green Mile, s.r.o., která se nachází na adrese https://www.zeebeedee.eu.

Používáním služby COD tohoto webu předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání služby COD ZeeBeeDee, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny Smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která se přihlásí na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi tím nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, v souladu s a řídí se platným právem České republiky. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velká písmena a/nebo on/ona nebo oni jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a proto se na ně vztahují.

Jak to funguje?

Objednávejte na www.zeebeedee.eu a po odhlášení budete vyzváni k výběru zvolené platební metody. Zvolte Dobírku (Dobírka).

Může zákazník odmítnout zaplatit a přijmout objednávku na tresku?

Ano, ale jediným platným důvodem pro odmítnutí přijetí a platby za objednávku na dobírku je dodání nesprávného produktu/y nebo poškozené produkty (tj. doručené objednávky nejsou to, co bylo skutečně objednáno). V takovém případě laskavě informujte jezdce o důvodu odmítnutí převzetí a platby, aby nám mohla být objednávka rychle vrácena k okamžité nápravě.

Jakýkoli jiný důvod pro odmítnutí objednávky na dobírku (včetně nepravdivých tvrzení o nesprávném dodaném produktu/y) bude představovat vážné porušení podmínek používání naší služby na dobírku. Jednoduchá změna názoru nebude oceněna. V tomto případě je zákazník odpovědný za uhrazení přepravních nákladů na doručení a vrácení. Zákazníkovi zašleme fakturu od Packeta společnosti ZeeBeeDee a údaje o našem bankovním účtu pro transakci.

Mějte prosím na paměti, že náklady na dopravu při odhlášení jsou sdílené náklady mezi ZeeBeeDee a zákazníkem. Zákazník bude muset zaplatit plnou cenu dopravy v případě, jak je uvedeno výše.

Vyhrazujeme si právo řídit se právním aktem a právo odmítnout další služby zákazníkům, kteří poruší podmínky používání některé z našich služeb.

Kdy bude moje objednávka doručena a jak budu informován?

Po zadání objednávky vaši objednávku zpracujeme a jakmile budou objednávky odeslány, náš logistický partner (Packeta) vám zašle e-mail týkající se vašich sledovacích údajů. Náš logistický partner vás bude v den doručení kontaktovat SMS zprávou. Laskavě odpovězte co nejdříve, abyste usnadnili okamžité doručení.

V případě, že je zásilka nedoručitelná (kde se dopravce přiměřeně snažil zásilku doručit, ale je buď odmítnut, nebo nelze zásilku doručit), bude účet vyhodnocen a může být vyloučeno zadávání dalších objednávek na dobírku.

Jaké jsou podmínky & podmínky?

 1. Náš určený kurýr vás bude kontaktovat a sdělí vám časový harmonogram, kdy v den doručení bude moci vaši zásilku doručit a vyzvednout platbu.
 2. Od zákazníků se očekává, že si připraví částku k vyzvednutí v době dodání. Pro usnadnění rychlejšího a plynulejšího procesu by bylo oceněno, kdyby si spotřebitel mohl připravit přesné množství potřebné k inkasu; v případě, že by byla nutná změna, informujte prosím svého místního doručovatele, aby připravil změnu za zadanou částku, jakmile vás bude kontaktovat ohledně harmonogramu doručení.
 3. Upozorňujeme, že zákazník může přeplánovat pouze jednou, maximálně však na dva (2) pracovní dny. Pokud v přeplánovaný den nebude platba připravena nebo v případě jiného přeplánování, bude vaše objednávka zrušena a bude doručena zpět k nám.
 4. Jakmile zásilka dorazí, doručovatelé jsou instruováni, aby před manipulací se zásilkou nejprve vybrali celou platbu.
 5. Zákazník by měl před převzetím zásilky zkontrolovat, zda nedošlo k nějaké manipulaci.
 6. Spotřebitel má vždy právo na odmítnutí. Naše pečeť by měla být v době doručení neporušená. Zákazníkům však není dovoleno otevřít zásilku, dokud není platba vybrána a předána doručovateli.
 7. Jakmile je platba předána doručovateli a zásilka je předána spotřebiteli, proces doručení je dokončen a úspěšný. Pokud narazíte na jakýkoli problém s vaší objednávkou, tedy že neodpovídá tomu, co bylo objednáno atd., kontaktujte nás prosím na orders@zeebeedee.eu nebo nám napište DM na Instagram, @zeebeedee_official pro lepší pomoc. Naše zásilková služba může pouze asistovat s doručením, takže v případě problémů s objednávkou nám dovolte, abychom vám pomohli tím, že se obrátíte na naše kontaktní údaje.

Neustále zlepšujeme naše služby a doufáme, že tato nová platební možnost ještě více vylepší váš online nákup u nás.

Zavřít
Sign in
Zavřít
Vozík (0)

V košíku nejsou žádné produkty. V košíku nejsou žádné produkty.