Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Poslední aktualizace: 14. září 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo částem naší služby.
 • Společnost (dále v této Smlouvě buď „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) označuje společnost The Green Mile s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město , 110 00 Praha 1. Společnost je pro účely GDPR správcem údajů.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které webová stránka ukládá do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení a které obsahují podrobnosti o vaší historii procházení na této webové stránce mezi různými způsoby použití.
 • Země odkazuje na: Česko
 • Správcem údajů se pro účely GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) rozumí Společnost jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Data.
 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Fanouškovská stránka na Facebooku je veřejný profil s názvem Zeebeedee speciálně vytvořený společností na sociální síti Facebook, přístupný z https://www.facebook.com/zeebeedee.official
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Pro účely GDPR se Osobními údaji rozumí jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Služba odkazuje na webovou stránku.
 • Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Týká se společností nebo jednotlivců třetích stran zaměstnaných Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služeb jménem Společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze toho, jak se Služba používá.
  Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele dat.
 • Služba sociálních médií třetí strany označuje jakoukoli webovou stránku nebo jakoukoli webovou stránku sociální sítě, přes kterou se může uživatel přihlásit nebo vytvořit účet za účelem používání služby.
 • Údaje o používání označují údaje shromažďované automaticky, buď generované používáním služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • Webové stránky odkazují na ZeeBeeDee, přístupné z https://www.zeebeedee.eu
 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba službu přistupuje nebo ji používá. Podle GDPR (obecná ochrana údajů Nařízení), můžete být označováni jako Subjekt údajů nebo jako Uživatel jako jednotlivec využívající Službu.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných dat

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Informace o bankovním účtu za účelem platby za produkty a/nebo služby v rámci služby
 • Údaje o využití

Když platíte za produkt a/nebo službu bankovním převodem, můžeme vás požádat o poskytnutí informací pro usnadnění této transakce a pro ověření vaší identity. Takové informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • Datum narození
 • Pas nebo občanský průkaz
 • Výpis z bankovní karty
 • Další informace, které vás spojují s adresou

Údaje o využití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale nikoli výhradně, typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení. operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran

Společnost vám umožňuje vytvořit si účet a přihlásit se k používání služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Pokud se rozhodnete registrovat prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany nebo nám jinak udělíte přístup ke službě sociálních médií třetí strany, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již spojeny s účtem vaší služby sociálních médií třetí strany, jako je vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity. nebo Váš seznam kontaktů spojený s tímto účtem.

Můžete mít také možnost sdílet další informace se Společností prostřednictvím účtu služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace a osobní údaje, během registrace nebo jinak, dáváte společnosti povolení je používat, sdílet a uchovávat způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací. Používané technologie sledování jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný do vašeho zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
 • Soubory cookie Flash. Některé funkce naší služby mohou využívat místně uložené objekty (nebo soubory cookie Flash) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě v naší službě. Flash Cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče jako ty, které se používají pro Cookies prohlížeče. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory cookie Flash, si přečtěte „Kde mohu změnit nastavení pro zakázání nebo odstranění místních sdílených objektů?“ k dispozici na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové majáky. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (také označované jako čisté gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které umožňují Společnost například pro počítání uživatelů, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o souborech cookie najdete zde: Vše o souborech cookie od TermsFeed.

Pro účely uvedené níže používáme soubory cookie relace i trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné/nezbytné soubory cookie Typ: Soubory cookie relace, spravované: námi, Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly poskytovat služby dostupné prostřednictvím webové stránky a aby vám umožnily používat některé její funkce. Pomáhají při ověřování uživatelů a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze služby, o které jste požádali, poskytovat, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.
 • Zásady používání souborů cookie / Soubory cookie přijímání oznámení Typ: Trvalé soubory cookie, Spravuje: My, Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé přijali používání souborů cookie na webu.
 • Funkční soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie, Spravuje: Nás, Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které při používání webových stránek provedete, jako je zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zkušenost a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webové stránky.
 • Sledovací a výkonové soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie, Spravováno: Třetími stranami, Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o návštěvnosti webu a o tom, jak uživatelé web používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat jako jednotlivého návštěvníka. Je to proto, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na web. Tyto soubory cookie můžeme také použít k testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí webových stránek, abychom viděli, jak na ně naši uživatelé reagují.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části o souborech cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

  • Poskytovat a udržovat naši službu, včetně sledování používání naší služby.
  • Pro správu vašeho účtu: pro správu vaší registrace jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.
  • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Kontaktování: Chcete-li vás kontaktovat e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvní služby, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené pro jejich implementaci.
 • Poskytovat vám: Novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli ne přijímat takové informace.
 • Správa vašich požadavků: Účast a správa vašich požadavků vůči nám.
 • Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, zrušení nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako probíhající podnik nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb, mezi převedenými aktivy.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít pro jiné účely, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování našich služeb, produktů, služeb. , marketing a vaše zkušenosti.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby za účelem zpracování plateb, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat, aby dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery ve společném podniku nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabízet určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všem uživatelům a mohou být veřejně distribuovány mimo. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci prohlížet popisy vaší činnosti, komunikovat s vámi a zobrazovat váš profil.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zpřístupnit pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje včetně Osobních údajů jsou zpracovávány v provozovnách Společnosti a na jakýchkoliv dalších místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný vaším odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení Vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je Společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Než budou vaše osobní údaje přeneseny a budou podléhat jiným Zásadám ochrany osobních údajů, upozorníme vás.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zveřejnit Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chránit a bránit práva nebo majetek společnosti
 • Předcházet možnému protiprávnímu jednání v souvislosti se službou nebo je prošetřit
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Ochrana před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb, které využíváme, mohou mít přístup k vašim osobním údajům. Tito dodavatelé třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a přenášejí informace o vaší aktivitě v naší službě v souladu s jejich Zásadami ochrany osobních údajů.

Analytika

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 • Google Analytics Google Analytics je služba webové analýzy nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics můžete zrušit instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení od Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete v části Ochrana osobních údajů a Webová stránka s podmínkami: https://policies.google.com/privacy

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě můžeme pro zpracování plateb používat služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme uchovávat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené organizací PCI-DSS spravovanou Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Když používáte naši službu k platbě za produkt a/nebo službu bankovním převodem, můžeme vás požádat o poskytnutí informací pro usnadnění této transakce a pro ověření vaší identity.

Využití, výkon a různé

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran k zajištění lepšího zlepšení naší služby.

 • Mouseflow Mouseflow je nástroj pro přehrávání relace a teplotní mapu, který ukazuje, jak návštěvníci klikají, pohybují se, posouvají, procházejí a věnují pozornost webovým stránkám. Službu provozuje ApS. Služba Mouseflow může shromažďovat informace z vašeho zařízení. Informace shromážděné službou Mouseflow jsou uchovávány v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů: https://mouseflow.com/privacy/
 • Adresář míst Google Adresář míst Google je služba, která vrací informace o místech pomocí požadavků HTTP. Provozuje ji služba Adresář míst Google. Služba Adresář míst Google může z bezpečnostních důvodů shromažďovat informace od vás a z vašeho zařízení. Informace shromážděné Adresářem míst Google jsou uchovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/policies/privacy/

Ochrana osobních údajů GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy: Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro plnění jakýchkoli předsmluvních závazků z ní.
 • Právní povinnosti: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se Společnost týká.
 • Životně důležité zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby.
 • Veřejné zájmy: Zpracování osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností.

V každém případě Vám Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nutným k uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje respektovat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručit, že můžete uplatnit svá práva.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud jste v EU, máte právo:

 • Požádat o přístup k vašim osobním údajům. Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požadovat jejich vymazání přímo v sekci nastavení vašeho účtu. Pokud nejste schopni provést tyto akce sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli. To vám také umožňuje obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. Máte právo na opravu jakýchkoli neúplných nebo nepřesných informací, které o vás uchováváme.
 • Námitka proti zpracování vašich osobních údajů. Toto právo existuje tam, kde se spoléháme na oprávněný zájem jako právní základ pro naše zpracování a existuje něco ohledně vaší konkrétní situace, která vás nutí chtít vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je dále zpracovávali.
 • Požádejte o přenos svých osobních údajů. Vám nebo třetí straně, kterou jste si vybrali, poskytneme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně poskytli souhlas nebo kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým konkrétním funkcím služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat, abyste ověřili svou totožnost, než na takové požadavky odpovíme. Pokud podáte žádost, pokusíme se vám odpovědět co nejdříve.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), kontaktujte prosím svůj místní úřad pro ochranu údajů v EHP.

Fanouškovská stránka na Facebooku

Správce dat pro stránku fanoušků na Facebooku

Společnost je správcem vašich osobních údajů shromážděných při používání služby. Jako provozovatel fanouškovské stránky na Facebooku https://www.facebook.com/zeebeedee.official, Společnost a provozovatel sociální sítě Facebook jsou společnými správci.

Společnost uzavřela smlouvy se společností Facebook, které mimo jiné definují podmínky používání fanouškovské stránky na Facebooku. Tyto podmínky většinou vycházejí ze smluvních podmínek Facebooku: https://www.facebook.com/terms.php

Navštivte zásady ochrany osobních údajů Facebooku https://www.facebook.com/policy.php Další informace o tom, jak Facebook spravuje osobní údaje, nebo kontaktujte Facebook online nebo e-mailem: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké.

Facebook Insights

Funkci Facebook Insights využíváme v souvislosti s provozem Facebook Fan Page a na základě GDPR za účelem získávání anonymizovaných statistických údajů o Našich uživatelích.

Za tímto účelem Facebook umístí soubor cookie do zařízení uživatele navštěvujícího naši fanouškovskou stránku na Facebooku. Každý soubor cookie obsahuje jedinečný identifikační kód a zůstává aktivní po dobu dvou let, s výjimkou případů, kdy je smazán před koncem tohoto období.

Facebook přijímá, zaznamenává a zpracovává informace uložené v cookie, zejména když uživatel navštíví služby Facebooku, služby poskytované ostatními členy fanouškovské stránky na Facebooku a služby jiných společností, které využívají služby Facebooku.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů na Facebooku naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi toho, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e-mailem a/nebo nápadným oznámením o naší službě, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

Zavřít
Sign in
Zavřít
Vozík (0)

V košíku nejsou žádné produkty. V košíku nejsou žádné produkty.