Cookie Consent by TermsFeed Generator
Doručenie do Bratislavy v ten istý deň ZDARMA! 💚

Zásady Ochrany Osobných Údajov

Posledná aktualizácia: 14. septembra 2021

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania vašich údajov pri používaní služby a informujú vás o vašich právach na ochranu súkromia a o tom, ako vás zákony chránia.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých počiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definícia

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás pre prístup k našej službe alebo častiam našej služby.
 • Spoločnosť (ďalej v tejto Zmluve buď „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „naše“) označuje spoločnosť The Green Mile s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město , 110 00 Praha 1. Spoločnosť je na účely GDPR správcom údajov.
 • Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka ukladá do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré obsahujú podrobnosti o vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke medzi rôznymi spôsobmi použitia.</li >
 • Krajina odkazuje na: Česko
 • Správcom údajov sa na účely GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) rozumie Spoločnosť ako právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Dáta.
 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako je počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Fanúšikovská stránka na Facebooku je verejný profil s názvom Zeebeedee špeciálne vytvorený spoločnosťou na sociálnej sieti Facebook, prístupný z https://www.facebook.com/zeebeedee.official
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Na účely GDPR sa Osobnými údajmi rozumejú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Služba odkazuje na webovú stránku.
 • Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracováva údaje v mene Spoločnosti. Týka sa spoločností alebo jednotlivcov tretích strán zamestnaných Spoločnosťou za účelom uľahčenia Služby, poskytovania Služieb v mene Spoločnosti, poskytovania služieb súvisiacich so Službou alebo pomoci Spoločnosti pri analýze toho, ako sa Služba používa.
  Na účely GDPR sú poskytovatelia služieb považovaní za spracovateľov dát.
 • Služba sociálnych médií tretej strany označuje akúkoľvek webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku sociálnej siete, cez ktorú sa môže používateľ prihlásiť alebo vytvoriť účet za účelom používania služby.
 • Údaje o používaní označujú údaje zhromažďované automaticky, buď generované používaním služby, alebo zo samotnej infraštruktúry služby (napríklad doba trvania návštevy stránky).
 • Webové stránky odkazujú na ZeeBeeDee, prístupné z https ://www.zeebeedee.eu
 • Vy znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, alebo spoločnosť či inú právnickú osobu, v mene ktorej táto osoba službu pristupuje alebo ju používa. Podľa GDPR (všeobecná ochrana údajov Nariadenia), môžete byť označovaní ako Subjekt údajov alebo ako Užívateľ ako jednotlivec využívajúci Službu.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré je možné použiť na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali. Osobné identifikačné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Informácie o bankovom účte na účely platby za produkty a/alebo služby v rámci služby
 • Údaje o využití

Keď platíte za produkt a/alebo službu bankovým prevodom, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a na overenie vašej identity. Takéto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • Dátum narodenia
 • Pas alebo občiansky preukaz
 • Výpis z bankovej karty
 • Ďalšie informácie, ktoré vás spájajú s adresou

Údaje o využití

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné zariadenia identifikátory a ďalšie diagnostické dáta.

Keď k Službe pristupujete z mobilného zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, vrátane, ale nie výhradne, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, vášho mobilného zariadenia. operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické dáta.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle, kedykoľvek navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete z mobilného zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia.

Informácie zo služieb sociálnych médií tretích strán

Spoločnosť vám umožňuje vytvoriť si účet a prihlásiť sa na používanie služby prostredníctvom nasledujúcich služieb sociálnych médií tretích strán:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Ak sa rozhodnete registrovať prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany alebo nám inak udelíte prístup k službe sociálnych médií tretej strany, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sú už spojené s účtom vašej služby sociálnych médií tretej strany, ako je vaše meno, vaša e-mailová adresa , vaše aktivity. alebo Váš zoznam kontaktov spojený s týmto účtom.

Môžete mať tiež možnosť zdieľať ďalšie informácie so Spoločnosťou prostredníctvom účtu služby sociálnych médií tretej strany. Ak sa rozhodnete poskytnúť také informácie a osobné údaje, počas registrácie alebo inak, dávate spoločnosti povolenie ich používať, zdieľať a uchovávať spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Technológia sledovania a súbory cookie

Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity na našej službe a ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený do vášho zariadenia. Svojmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby uviedol, kedy sa súbor cookie odosiela. Pokiaľ však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Ak ste neupravili nastavenia svojho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, môže naša služba používať súbory cookie.
 • Súbory cookie Flash. Niektoré funkcie našej služby môžu využívať miestne uložené objekty (alebo súbory cookie Flash) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašich preferenciách alebo vašej aktivite v našej službe. Flash Cookies nie sú spravované rovnakým nastavením prehliadača ako tie, ktoré sa používajú pre Cookies prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako môžete odstrániť súbory cookie Flash, si prečítajte „Kde môžem zmeniť nastavenia pre zakázanie alebo odstránenie miestnych zdieľaných objektov?“ k dispozícii na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové majáky. Niektoré časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (tiež označované ako čisté gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré umožňujú Spoločnosť napríklad pre počítanie užívateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a pre ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relačné“ súbory cookie. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sú odstránené, akonáhle zatvoríte webový prehliadač. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete tu: Všetko o súboroch cookie od TermsFeed.

Na účely uvedené nižšie používame súbory cookie relácie aj trvalé súbory cookie:

 • Nevyhnutné/nevyhnutné súbory cookie Typ: Súbory cookie relácie, spravované: nami, Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej stránky a aby vám umožnili používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú pri overovaní užívateľov a zabraňujú podvodnému používaniu užívateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nemožno služby, o ktoré ste požiadali, poskytovať, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám tieto služby poskytli.
 • Zásady používania súborov cookie / Súbory cookie prijímanie oznámení Typ: Trvalé súbory cookie, Spravuje: My, Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia prijali používanie súborov cookie na webe.
 • Funkčné súbory cookie Typ: Trvalé súbory cookie, Spravuje: Nás, Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré pri používaní webových stránok vykonáte, ako je zapamätanie si prihlasovacích údajov alebo jazykových preferencií . Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejšiu skúsenosť a vyhnúť sa tomu, aby ste museli znovu zadávať svoje preferencie zakaždým, keď použijete webové stránky.
 • Sledovacie a výkonové súbory cookie Typ: Trvalé súbory cookie, Spravuje: Tretími stranami, Účel: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti webu a o tom, ako používatelia web používajú. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako jednotlivého návštevníka. Je to preto, že zhromaždené informácie sú zvyčajne spojené s pseudonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na web. Tieto súbory cookie môžeme tiež použiť na testovanie nových stránok, funkcií alebo nových funkcií webových stránok, aby sme videli, ako na ne naši používatelia reagujú.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich voľbách týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti o súboroch cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Použitie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na nasledujúce účely:

  • Poskytovať a udržiavať našu službu, vrátane sledovania používania našej služby.
  • Pre správu vášho účtu: pre správu vašej registrácie ako používateľa služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré máte ako registrovaný užívateľ k dispozícii.
  • Pre plnenie zmluvy: vývoj, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste zakúpili, alebo akékoľvek iné zmluvy s nami prostredníctvom služby.
 • Kontaktovanie: Ak chcete vás kontaktovať e-mailom, telefónnymi hovormi, SMS alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie mobilné aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie súvisiace s funkciami, produktmi alebo zmluvné služby, vrátane aktualizácií zabezpečenia, pokiaľ je to nutné alebo primerané pre ich implementáciu.
 • Poskytovať vám: Novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o ďalšom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, ak ste sa nerozhodli nie prijímať takéto informácie.
 • Správa vašich požiadaviek: Účasť a správa vašich požiadaviek voči nám.
 • Pre prevody podnikov: Vaše údaje môžeme použiť na vyhodnotenie alebo vykonanie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako prebiehajúci podnik alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú osobné údaje, ktoré máme o používateľoch našich služieb, medzi prevedenými aktívami.
 • Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, ako je analýza dát, identifikácia trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a hodnotenie a zlepšovanie našich služieb, produktov, služieb. , marketing a vaše skúsenosti.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli sledovať a analyzovať používanie našej služby za účelom spracovania platieb, aby sme vás mohli kontaktovať.
 • Pre prevody podnikov: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prevádzať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom aktív spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti.
 • S pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú našu materskú spoločnosť a akékoľvek ďalšie dcérske spoločnosti, partnerov v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
 • S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúkať určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné údaje alebo inak komunikujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, môžu byť tieto informácie zobrazené všetkým používateľom a môžu byť verejne distribuované mimo. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretej strany môžu vidieť vaše meno, profil, obrázky a popis vašej činnosti. Podobne si ostatní užívatelia budú môcť prezerať popisy vašej činnosti, komunikovať s vami a zobrazovať váš profil.
 • S vašim súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme s vašim súhlasom sprístupniť na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutne potrebnú na účely stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude tiež uchovávať údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o používaní sú všeobecne uchovávané po kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sú tieto údaje používané na posilnenie zabezpečenia alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše údaje vrátane Osobných údajov sú spracovávané v prevádzkach Spoločnosti a na akýchkoľvek ďalších miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracovaní. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenesené – a udržiavané na – počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu dát môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nasledovaný vaším odoslaním takýchto informácií predstavuje váš súhlas s týmto prevodom.

Spoločnosť urobí všetky primerane nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečila, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a že nedôjde k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené zodpovedajúce kontroly vrátane zabezpečenia Vaše údaje a ďalšie osobné údaje.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je Spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, môžu byť vaše osobné údaje prevedené. Skôr ako budú vaše osobné údaje prenesené a budú podliehať iným Zásadám ochrany osobných údajov, upozorníme vás.

Vymáhanie práva

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť Vaše osobné údaje, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v reakcii na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. súd alebo vládna agentúra).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže sprístupniť Vaše osobné údaje v dobrej viere, že takáto akcia je nevyhnutná pre:

 • Dodržujte zákonnú povinnosť
 • Chrániť a brániť práva alebo majetok spoločnosti
 • Predchádzať možnému porušeniu v súvislosti so službou alebo ich prešetriť
 • Chrániť osobnú bezpečnosť používateľov služby alebo verejnosti
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležité, ale pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Poskytovatelia služieb, ktoré využívame, môžu mať prístup k vašim osobným údajom. Títo dodávatelia tretích strán zhromažďujú, ukladajú, používajú, spracovávajú a prenášajú informácie o vašej aktivite v našej službe v súlade s ich Zásadami ochrany osobných údajov.

Analytika

Môžeme využiť poskytovateľov služieb tretích strán na sledovanie a analýzu používania našej služby.

 • Google Analytics Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené dáta na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sú zdieľané s ďalšími službami Google. Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Sprístupnenie svojej aktivity v službe Google Analytics môžete zrušiť inštaláciou doplnku prehliadača na odhlásenie od Google Analytics. Doplnok bráni JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) v zdieľaní informácií s Google Analytics o aktivite návštev. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v časti Ochrana osobných údajov a Webová stránka s podmienkami: https://policies.google.com/privacy

Platby

V rámci Služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade môžeme na spracovanie platieb používať služby tretích strán (napr. spracovateľov platieb).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme uchovávať ani zhromažďovať. Tieto informácie sú poskytované priamo našim spracovateľom platieb tretích strán, ktorých použitie vašich osobných údajov sa riadi ich Zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené organizáciou PCI-DSS spravovanou Radou pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

Keď používate našu službu na platbu za produkt a/alebo službu bankovým prevodom, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a na overenie vašej identity.

Využitie, výkon a rôzne

Môžeme využiť poskytovateľov služieb tretích strán na zabezpečenie lepšieho zlepšenia našej služby.

 • Mouseflow Mouseflow je nástroj na prehrávanie relácie a teplotnú mapu, ktorý ukazuje, ako návštevníci klikajú, pohybujú sa, posúvajú, prechádzajú a venujú pozornosť webovým stránkam. Službu prevádzkuje ApS. Služba Mouseflow môže zhromažďovať informácie z vášho zariadenia. Informácie zhromaždené službou Mouseflow sú uchovávané v súlade s jej zásadami ochrany osobných údajov: https://mouseflow. com/privacy/
 • Adresár miest Google Adresár miest Google je služba, ktorá vracia informácie o miestach pomocou požiadaviek HTTP. Prevádzkuje ju služba Adresár miest Google. Služba Adresár miest Google môže z bezpečnostných dôvodov zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia. Informácie zhromaždené Adresárom miest Google sú uchovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/policies/privacy/

Ochrana osobných údajov GDPR

Právny základ pre spracovanie osobných údajov podľa GDPR

Osobné údaje môžeme spracovávať za nasledujúcich podmienok:

 • Súhlas: Udelili ste súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.
 • Plnenie zmluvy: Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami a/alebo na plnenie akýchkoľvek predzmluvných záväzkov z nej.
 • Právne povinnosti: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa Spoločnosť týka.
 • Životne dôležité záujmy: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby.
 • Verejné záujmy: Spracovanie osobných údajov súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti.
 • Oprávnené záujmy: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Spoločnosťou.

V každom prípade Vám Spoločnosť rada pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracovanie vzťahuje, a najmä či je poskytnutie Osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou nutnou na uzavretie zmluvy.

Vaše práva podľa GDPR

Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a zaručiť, že môžete uplatniť svoje práva.

Podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a podľa zákona, ak ste v EÚ, máte právo:

 • Požiadať o prístup k vašim osobným údajom. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požadovať ich vymazanie priamo v sekcii nastavenia vášho účtu. Ak nie ste schopní vykonať tieto akcie sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli. To vám tiež umožňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Požiadať o opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Máte právo na opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných informácií, ktoré o vás uchovávame.
 • Námitka proti spracovaniu vašich osobných údajov. Toto právo existuje tam, kde sa spoliehame na oprávnený záujem ako právny základ pre naše spracovanie a existuje niečo ohľadom vašej konkrétnej situácie, ktorá vás núti chcieť vzniesť námietku proti nášmu spracovanie vašich osobných údajov z tohto dôvodu. Máte tiež právo vzniesť námietku tam, kde spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, pokiaľ neexistuje žiadny dobrý dôvod, aby sme ich ďalej spracovávali.
 • Požiadajte o prenos svojich osobných údajov. Vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, poskytneme Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Vezmite prosím na vedomie, že toto právo sa vzťahuje iba na automatizované informácie, na ktorých použitie ste nám pôvodne poskytli súhlas alebo kde sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s vami.
 • Odvolať svoj súhlas. Máte právo odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov. Ak svoj súhlas odvoláte, možno vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k určitým konkrétnym funkciám služby.

Uplatnenie vašich práv na ochranu osobných údajov GDPR

Svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete. Vezmite prosím na vedomie, že vás môžeme požiadať, aby ste overili svoju totožnosť, než na také požiadavky odpovieme. Pokiaľ podáte žiadosť, pokúsime sa vám odpovedať čo najskôr.

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov na naše zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov. Pre viac informácií, ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), kontaktujte prosím svoj miestny úrad pre ochranu údajov v EHP.

Fanúšikovská stránka na Facebooku

Správca údajov pre stránku fanúšikov na Facebooku

Spoločnosť je správcom vašich osobných údajov zhromaždených pri používaní služby. Ako prevádzkovateľ fanúšikovskej stránky na Facebooku http://www.facebook.com/zeebeedee. official, Spoločnosť a prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook sú spoločnými správcami.

Spoločnosť uzavrela zmluvy so spoločnosťou Facebook, ktoré okrem iného definujú podmienky používania fanúšikovskej stránky na Facebooku. Tieto podmienky väčšinou vychádzajú zo zmluvných podmienok Facebooku: https://www.facebook.com /terms.php

Navštívte zásady ochrany osobných údajov Facebooku https://www.facebook.com/policy. php Ďalšie informácie o tom, ako Facebook spravuje osobné údaje, alebo kontaktujte Facebook online alebo e-mailom: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké.

Facebook Insights

Funkciu Facebook Insights využívame v súvislosti s prevádzkou Facebook Fan Page a na základe GDPR za účelom získavania anonymizovaných štatistických údajov o Našich užívateľoch.

Za týmto účelom Facebook umiestni súbor cookie do zariadenia používateľa navštevujúceho našu fanúšikovskú stránku na Facebooku. Každý súbor cookie obsahuje jedinečný identifikačný kód a zostáva aktívny po dobu dvoch rokov, s výnimkou prípadov, keď je zmazaný pred koncom tohto obdobia.

Facebook prijíma, zaznamenáva a spracováva informácie uložené v cookie, najmä keď používateľ navštívi služby Facebooku, služby poskytované ostatnými členmi fanúšikovskej stránky na Facebooku a služby iných spoločností, ktoré využívajú služby Facebooku.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov na Facebooku nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Súkromie detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Pokiaľ ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí toho, že nám Vaše dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ pre spracovanie vašich údajov a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto informácií vyžadovať súhlas vášho rodiča.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Pokiaľ kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránky tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si preštudovali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám vedieť e-mailom a/alebo nápadným oznámením o našej službe, než zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

Zavrieť
Sign in
Zavrieť
Košík (0)

V košíku nie sú žiadne produkty. V košíku nie sú žiadne produkty.